รายได้กับรายจ่ายตกลงกันให้ดี

Posted by

เรื่องของเงินนั้นเป็นเรื่องที่คลาสสิคที่สุดที่จะนำไปสู่การเกิดปัญหาครอบครัวในอนาคตได้ เงินนั้นแม้ว่าจะไม่ใช่ทุกสิ่งในชีวิตคนเราก็ตาม เงินไม่ใช่พระเจ้า แต่เงินกลับเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เป็นสิ่งที่คนเราทุกคนขาดไม่ได้ เป็นสิ่งที่คนเราต้องพึ่งพา ต้องอาศัยเพื่อการแลกเปลี่ยนสิ่งของต่าง ๆ เมื่อคน 2 คนทำงานก็ย่อมต้องมีรายได้เป้นของตนเอง แน่นอนว่า… เงิน เมื่อหามาได้ มีหรือที่เราจะไม่อยากใช้เงินนั้นเพื่อการตอบสนองความต้องการของตัวเอง ไม่อยากซื้อของที่ตัวเองชอบหรืออยากได้ เมื่อมีเงินก็อยากจะเก็บเงินไว้เป็นเงินออมเพื่ออนาคต แต่เมื่อใดที่คนสองคนตกลงที่จะใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแล้วละก็ แน่นอนว่าย่อมต้องมีเรื่องของค่าใช้จ่ายเพื่อส่วนรวม เพื่อครอบครัว เพื่อเป้นเงินส่วนกลางมากมายเกิดขึ้นอย่างหลีกเลี้ยงไม่ได้ อาทิเช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเตอร์เน็ต (ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ) ค่าซ่อมบ้าน ค่าล้างแอร์ ค่าส่วนกลางหมู่บ้าน และค่าอะไรต่อมิอะไรอีกมากมายหลายอย่าง
ดังนั้น เมื่อคนสองคนต้องมาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันก็ควรที่จะมีการทำข้อตกลงระหว่างกันเกี่ยวกับประเด็นนี้ ควรตกลงกันให้ดีเสียก่อน พูดคุยกันอย่างเปิดใจมากที่สุด ควรตกลงรายละเอียดทุกอย่างให้ดี รีบตกลงกันก่อนที่จะเกิดปัญหา กันไว้ดีกว่าแก้ตามคำโบราณท่านสอน และอีกวิธีการหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้ได้เช่นกันก็คือ “การตกลงที่จะทำการเปิดบัญชีเพื่อใช้ส่วนรวม” การทำแบบนี้ถือว่าเป็นการตกลงยินยอมตั้งแต่แรกโดยอาจแบ่งเงินของแต่ละคนออกมา 1 ส่วนเท่าๆ กัน เมื่อถึงเวลาที่จะต้องใช้เงิน ใครจะใช้จ่ายค่าอะไรก็ให้แจ้งให้อีกคนทราบด้วย ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้ดี และที่สำคัญเงินส่วนนี้เจะไม่เกี่ยวข้องกับเงินบัญชีส่วนตัวอย่างเด็ดขาดคะ

Leave a Reply